Klynge:  Bibliometri

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 80/20-reglen

 abstractbaseret fagfællebedømmelse

 abstractbaseret peerreview

 Academic Ranking of World Universities

 afdød berømthed

 afdød notabel

 afvisningsandel

 aggregerede data

 akademisk akkreditering

 aldrig citeret

 alternative impaktmål

 altmetrics

 Anna Karenina-princippet

 article influence score Symbol for registreret varemærke

 ArticleRank

 ARWU

 autoritetshierarki

 autoritetsliste2

 baggrundsinformation

 baggrundsviden

 bagudrettet citation

 begrebssymbol

 BFI

 BFI-liste

 bibliografisk kobling

 bibliografisk reference

 bibliogram

 bibliometri

 bibliometrisk indikator

 bibliometrisk kort

 bibliometrisk manipulation

 bibliometrisk visualisering

 bibliotekscitation

 BIFN

 bookmetrics

 Bradfords lov

 Brillouin index

 budgetmodel for universiteter

 citat

 citation

 citationsanalyse

 citationsbillede

 citationsdatabase

 citationsfordeling

 citationshandel

 citationsidentitet

 citationsindeks

 citationskontekst

 citationsmanipulation

 citationsniveau

 citationsperiode

 citationsprofil

 citationsvindue

 citationsvægtning

 citeringsadfærd

 citogenese

 co-citation

 co-occurrence

 co-word analyse

 course-subject co-occurrence

 crown indicators

 culturomics

 Data Citation Index

 den bibliometriske forskningsindikator

 den danske forskningsindikator

 den lange hale

 den norske model

 diakron

 diakron analyse

 direkte citationsanalyse

 dokumentmål

 dvaletilstand

 dynamik

 dækningsgrad1

 dækningsgrad2

 Egghe-indeks

 eigenfactor Symbol for registreret varemærke

 elektronisk udjævningseffekt

 Emerging Sources Citation Index

 eneforfatter

 Essential Science Indicators

 European Reference Index for the Humanities

 f-indeks

 faglig outsider

 forfatter

 forfatterskabskreditering

 forlagshierarki

 forlagsrangordning

 forsinket kildeangivelse

 forskerevaluering

 forskningsdokumentation

 forskningsfront

 forskningsfrontindeksering

 forskningsindikator

 forskningsmonitorering

 forskningsregistrering

 forældelse

 fraktionering

 free ride hypothesis

 fremadrettet citation

 første forfatter

 førsteforfatter

 g-indeks

 Garfields lov om koncentration

 gennemslagskraft

 Google Scholar

 Google Scholar Metrics

 h-indeks

 halveringstid

 henvisning1

 heterogene data

 Hirsch-indeks

 historiografisk bibliometri

 historiografisk kortlægning

 homogene data

 i10-indeks

 ikkeciteret

 ikkepublicerende forsker

 impaktfaktor

 import-eksport undersøgelse

 inaktiv forsker

 indekseringseffekt

 informationseksplosion

 informetri

 internationalt tidsskrift

 Internettilgængelighedshypotesen

 Journal Citation Reports

 KDViz

 Knowledge Domain Visualization

 koncentration

 kritisk bibliometri

 kulturmåling

 Leiden manifestet

 Leiden-ranglisten

 Leiden-ranking

 libcitation

 library analytics

 linkanalyse

 linkback

 litteraturhenvisning1

 Lotkas lov

 matthæuseffekten

 Mendels syndrom

 mindste publicerbare enhed

 n-gram-fremviser

 niveauinddeling af publiceringskanaler

 nulciteret

 nulforsker

 obliteration by incorporation

 oeuvre2

 old boy network

 old girl network

 open access-postulatet

 ordtæller

 Ortegahypotesen

 overcitering

 Paretoprincippet

 penetration

 potenslov

 publicer eller dø

 publiceringsforsinkelse

 publiceringshastighed

 publiceringsstrategi

 publikationsanalyse

 publikationsforsinkelse

 publikationskreditering

 publikationspoint

 publish or perish

 QS World University Rankings

 rangordning

 reference1

 reference2

 referenceindeks

 referencekopiering

 referenceliste

 rejection rate

 reprintadresse

 Research Assessment Exercise

 ressourceallokeringsmodel for universiteter

 salamipublicering

 samtidig forekomst

 SCImago Journal Rank

 sekundær citering

 selvcitation

 semantisk afstand

 semantisk distance

 sent anerkendt publikation

 Shanghai-ranglisten

 SJR

 smart girl

 social netværksanalyse

 sovende skønhed

 specialisering

 spredningsloven

 statistisk bibliografi

 store tals lov

 synkron analyse

 særtryksadresse

 termfrekvens måler

 the cumulative advantage model

 the Price index

 THES-ranking

 tidsskriftshierarki

 tidsskriftsprioritering

 tidsskriftsrangordning

 toptidsskrift

 track record

 tvangsreference

 uciteret

 udviskning

 umiddelbarhedsindeks

 undercitering

 universitetsrangordning

 videnbase

 videnhierarki

 vidensbase

 videnshierarki

 videnskabshieraki

 videnskabskort

 videnskabskortprogrammel

 videreføring

 Waringfordelingen

 Web of Science

 webometri

 WoS

 x-indeks

 Zipf-fordeling

 Zipfs lov

 æresforfatter

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det