Klynge:  Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 ACM

 ALA

 ALISE

 Alphabet

 AlumneForeningen (tidligere navn)

 American Library Association

 Anglo-Scandinavian Public Libraries Conference

 ANSI

 arkiv3

 ASIS&T

 ASIS&T Digital Library

 ASIST

 ASLIB

 Association for Computing Machinery

 Association of College & Research Libraries

 Association of Research Libraries

 BCF

 bevaringsinstitution

 BF

 bibliografisk selskab

 bibliotek1

 Bibliotek og Medier

 Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforeningen

 Bibliotekernes Oplysningskontor

 Bibliotekscentralen

 Bibliotekschefforeningen

 Biblioteksdata

 biblioteksforening

 Bibliotekshistorisk Samling

 Biblioteksmedier as

 Biblioteksparaplyen

 Biblioteksrådet

 biblioteksskole

 biblioteksskolelukning

 Biblioteksstyrelsen

 Bibliotekstilsynet

 Bibliothèque Nationale de France

 BIC

 BISG

 BnF

 BOBCATSSS

 Book Industry Communication

 British Library

 BRS

 BRS/Search

 BS

 Børnekulturens Netværk

 Campbell-samarbejde

 CEN

 CILIP

 CLARIN

 Clarivate Analytics

 Classification Research Group

 CLOCKSS

 CoLIS

 Comité Européen de Normalisation

 Common Language Resources and Technology Infrastructures

 CONSER

 Controlled LOCKSS

 Copydan

 CRG

 DABL

 DANDOK

 Danmarks Biblioteksforening

 Danmarks Biblioteksskole

 Danmarks Blindebibliotek

 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

 Danmarks Forskningsbiblioteksforening

 Danmarks Institut for International Udveksling af Publikationer

 Danmarks Journalisthøjskole

 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 Danmarks Skolebibliotekarer

 Danmarks Statistik

 Danpid

 Dansk Bibliografisk Kontor

 Dansk BiblioteksCenter

 Dansk Bibliotekshistorisk Selskab

 Dansk Bibliotekslokalisering

 Dansk Center for Forskningsanalyse

 Dansk Center for Museumsforskning

 Dansk Center for Musikudgivelse

 Dansk Central for Dokumentation

 Dansk Data Arkiv

 Dansk DIANE Center

 Dansk Folkemindesamling

 Dansk Forening for Information og Dokumentation

 Dansk Forskningsstatistik

 Dansk Online Brugergruppe

 Dansk Sprognævn

 Dansk Standard

 Dansk Teknisk Litteraturselskab

 Dansk Teknisk Oplysningstjeneste

 Dansk Z39.50 Implementeringsgruppe

 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker

 DanZIG

 DARIAH

 dataarkiv

 DataCite

 DB1

 DB2

 DBC

 DBC Medier

 DBK2

 DCM

 DDA

 DEFF

 Den Danske UDK-organisation

 Den Grafiske Højskole

 Den Internationale Standardiseringsorganisation

 Den Nordiske Fortsættelsesskole for Bibliotekarer

 Det Danske Bibliotek

 Det Danske Filminstitut

 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 Det Færøske Landsbibliotek

 Det Grønlandske Landsbibliotek

 Det Informationsvidenskabelige Akademi

 Det Kgl. Bibliotek

 Det Kongelige Bibliotek

 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

 Det Nationale Bitmagasin

 Det Nationale Diskotek

 Det Russiske Statsbibliotek

 Det Store Kongelige Bibliotek

 DF

 DFFU

 DFID

 DFS

 Digitaliseringsstyrelsen

 DR

 DS

 DS/S24

 DSA

 DSL

 DTL

 DTO

 DVR

 EBLIDA

 eBooks on Demand

 EDItEUR

 EOD

 ESFRI

 EUCLID

 European Strategy Forum on Research Infrastructures

 Europeana

 EUSIDIC

 FAIFE

 FAUST

 FC

 Fédération Internationale d'Information et de Documentation

 FEK

 FID

 FINFO

 Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor

 Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere

 Forbundet Kultur og Information

 Foreningen af Danske Videnskabsredaktører

 Forfatterskolen

 Forfatterskolen for Børnelitteratur

 FORFRA

 Forskningens Døgn

 Forskningsbibliotekernes Chefkollegium

 Forskningsbibliotekernes EDB-Kontor

 Forskningsbibliotekernes Fællesråd

 FORum for Fjernlån, Reference og Accession

 GILS

 Google2

 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark

 HathiTrust

 HK

 HK/Danmark

 Hprints

 hukommelsesinstitution

 i-skole

 I.D.É.

 IAC

 IAML

 IBBY

 IBC

 ICSU

 IEC

 IFLA

 IIPC

 Indbindingscentralen

 INF

 INF Alumnenetværk

 information analysis center

 informationscenter

 informationscentral

 informationsenhed3

 informationsinstitution

 INFOSCAN

 Infoterm

 INSS

 Institut Danois des Échanges Internationaux de Publications Scientifiques et Littéraires

 Institut for Informationsstudier

 Institut for Kommunikation

 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 Institut International de Bibliographie

 Institute of Information Scientists

 INTAMEL

 International Council for Science

 International Information Centre for Terminology

 International Internet Preservation Consortium

 Internationales Institut zur Organisierung der geistigen Arbeit Die Brücke

 InterPARES

 ISI

 ISKO

 ISO

 ISO TC 46

 ISO/TC 37

 ISSN International Centre

 IT-Terminologi-Udvalget

 IT-Universitetet i København

 ITC

 IVA

 IVAs Alumneforening - Københavns Universitet (tidligere navn)

 JISC

 Joint Photographic Expert Group

 Journalisthøjskolen

 JPEG

 JPG

 KAF

 Karen Brahes Bibliotek

 Katalogdatarådet

 KB

 Klagenævnet for Domænenavne

 Kommunernes Skolebiblioteksforening

 Kulturarvens Forskerskole

 Kulturarvstyrelsen

 Kulturministeriet

 Kulturstyrelsen

 Kungliga Biblioteket

 Kungliga Biblioteket i Stockholm

 Kungälv skolen

 Kunststyrelsen

 KVINFO

 Landscentralen for Undervisningsmidler

 LARM

 LC

 LIBER2

 LIBLAB

 Lydarkivet for Radiomedier

 Mediehøjskolen

 Mediemuseet

 Mediestream

 Menneskebiblioteket

 Menota

 MHRA

 Mundaneum

 museion

 museum

 Nasjonalbiblioteket

 Nasjonalbiblioteket i Norge

 National Bureau of Standards

 National Institute of Standards and Technology

 Nationaldiskoteket

 Nationalmuseet

 Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur

 nCopyright-symbolb

 ncb

 NDL

 NFBS

 NIFU

 NORD I&D konference

 NORDDOK

 Nordic Research School in Library and Information Science

 NORDINFO

 NordIoD

 Nordisk Copyright Bureau

 Nordisk Frikreds for Fjernlån

 Nordisk I&D

 Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbund

 Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund

 NORFRI

 NORSLIS

 Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder

 NVBF

 Nyt Dansk Litteraturselskab

 OCA

 Open Content Alliance

 Open Library

 Oplysningskontoret

 PAC

 PLCF

 PLoS

 Portico

 Pressenævnet

 ProQuest

 Public Library of Science

 Pædagogisk LæringsCenterForening

 Rigsarkivet

 Rigsbibliotekarembedet

 Royal Society

 Russkaja Gosudarstvennaja Biblioteka

 SAB

 SB

 SBT

 SD

 SDC Search Service

 SDF

 SFC

 skolecentral

 Slots- og Kulturstyrelsen

 SMK

 Sociologisk Databank

 SPARC

 Special Libraries Association

 Statens Arkiver

 Statens Biblioteksskole

 Statens Bibliotekstjeneste

 Statens Filmcentral

 Statens Information

 Statens Informationstjeneste

 Statens Mediesamling

 Statens Museum for Kunst

 Statens Naturhistoriske Museum

 Statsbiblioteket

 Styrelsen for Bibliotek og Medier

 Styrelsen for It og Læring

 Svensk Biblioteksförening

 Sveriges Allmänna Biblioteksförening

 TEI

 Text Encoding Initiative

 The Association for Library and Information Science Education

 The Free Library

 The free Nordic Arts and Humanities and Social Sciences e-print repository

 The Library of Congress

 TheFreeLibrary.com

 Thomson ISI

 Thomson Reuters

 Thomson Scientific

 Ting3

 Tænketanken Fremtidens Biblioteker

 UBVA

 Uddannelses- og Forskningsministeriet

 Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

 UNESCO

 UNI-C

 Union of International Associations

 videndepot

 vidensdepot

 Videnskabernes Selskab

 VINITI

 WDL

 World Digital Library

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det