Klynge:  Personkategorier

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 -ana

 -ia

 -iana

 adjungeret professor

 adjunkt

 afdelingsbibliotekar

 afdød berømthed

 afdød notabel

 akademiker

 alias

 alumne

 amatør

 amatørforsker

 anmelder

 ansvarshavende redaktør

 arkivar

 assistentbibliotekar

 autodidakt

 bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

 bachelor i bibliotekskundskab og videnkommunikation

 bachelor i bibliotekskundskab og videnskommunikation

 bedømmer

 begynder

 beskyttet titel

 bibliograf1

 bibliotekar

 bibliotekar DB

 bibliotekar ved folkebibliotekerne

 bibliotekar ved forskningsbibliotekerne

 bibliotekarstand

 bibliotekaruddannelse

 biblioteks- og borgerservicechef

 biblioteksassistent1

 biblioteksassistent2

 biblioteksassistent (ved de videnskabelige og faglige biblioteker).

 biblioteksbetjent

 bibliotekschef

 bibliotekskonsulent

 biblioteksleder

 bibliotekslåner

 biblioteksskriver

 biblioteksteknologisk sagkyndig

 biblioteksvært

 bidragyder

 billedredaktør

 blogger

 bogbinder

 bogelsker

 bogfolk

 boghandler

 bogmennesker

 bogopsætter

 bogsamler

 bogskriver

 bogslagter

 bogtrykker

 bogven1

 bogven2

 broker

 bruger

 BSc

 børnebibliotekar

 cand.it.

 cand.mag. i kultur og formidling

 cand.public.

 cand.scient.bibl.

 cand.scient.cons.

 cand.scient.dat.

 centerchef for bibliotek og borgerservice

 chefredaktør

 cracker

 cybrarian

 data protection officer

 dataanalytiker

 databibliotekar

 den altvidende bibliotekar

 den fuldstændige bibliotekar

 doktorgraden i biblioteks- og informationsvidenskab

 dokumentalist

 domicilering

 DPO2

 dr.scient.bibl

 dæknavn

 ekspert

 ekspertsøgning

 emeritus

 eneforfatter

 eneforsker

 essayist

 fagfælle

 fagfællebedømmer

 faggruppe

 fagleder

 faglig outsider

 fagreferent

 fagspecialist

 fhv.

 fløjteblæser

 folkebibliotekar

 folkeoplyser

 forbruger

 forfatter

 forfatterskab1

 forhenværende

 forlagsboghandler

 forlagskonsulent

 forlagsredaktør

 forlægger

 formidler

 forsker

 forskningsbibliotekar

 forskningsprofessor

 freelancebibliotekar

 fremtiden for biblioteks- og informationsprofessioner

 frivillig

 fyrtårn

 førstebibliotekar

 gamer

 gatekeeper

 ghostwriter

 grafiker

 grafisk formgiver

 gulvbibliotekar

 gymnasiebibliotekar

 hacker

 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark

 historisk korporation

 historisk person

 hjemmesideredaktør

 HK

 HK/Danmark

 hovedforfatter

 hovedredaktør

 hyperforfatterskab

 ikkelæser

 illustrator

 indeksør

 influencer

 informationsarbejder

 informationsarkitekt

 informationsbroker

 informationsformidler

 informationsforsker

 informationsmedarbejder

 informationsmægler

 informationsspecialist

 instruktør

 intellektuel

 intermediær

 internetbibliotekar

 internetredaktør

 it-bibliotekar

 journalist

 juridisk person

 kandidat1

 kandidat2

 klassifikator

 klassifikatør

 kompilator

 konservator

 konsument

 korporation

 korrekturlæser

 korrespondanceansvarlig forfatter

 kritik4

 kritiker1

 kritiker2

 kritiker3

 kritikken

 kulturentreprenør

 kulturformidler1

 kulturformidler2

 kunde

 kunstnergruppe

 kunstnersammenslutning

 kustode2

 ledende bibliotekar

 leder2

 lektor

 lektør

 librarius

 litterat

 lytter

 lægmand

 lærerbibliotekar

 læser

 læsesalsbibliotekar

 læsevejleder

 låner

 man of letters

 master i biblioteks- og informationsvidenskab

 matrikel2

 medforfatter

 mediebibliotekar

 medlem

 medvirkende

 mellemmand

 meningsdanner

 moderator

 modstander

 museumsleder

 musikbibliotekar

 musikergruppe

 musikgruppe

 mægler

 nationalbiografi

 navneskjul

 nybegynder

 opgavescreening

 ophav

 ophavsmand

 oplandsbibliotekar

 ordstyrer

 overbibliotekar

 oversætter

 paraprofessionel

 personnavn

 personsøgning

 ph.d.

 ph.d.-graden i biblioteks- og informationsvidenskab

 polyhistor

 postdoc

 privatforsker

 professionel

 professor

 prosumer

 pseudonym

 publicist

 påtaget forfatternavn

 radiolytter

 recensent

 redaktør

 referee

 referencebibliotekar

 registrator

 researcher

 ResearcherID

 rigsbibliotekar

 samler

 seer

 sektion I-bibliotekar

 sektion II-bibliotekar

 selvstændig informationsspecialist

 semiprofession

 seniorforsker

 serieredaktør

 skolebibliotekar

 skribent

 skrivekugle1

 skriver1

 skriver2

 skyggeforfatter

 sladrehank

 slutbruger

 smagsdommer

 sognebibliotekar

 specialist

 spiller

 spøgelsesforfatter

 stadsbibliotekar

 superbruger

 systembibliotekar

 søgespecialist

 teamforsker

 tekstforfatter

 tekstredaktør

 tidl.

 tidligere

 tidsskriftbibliotekar

 tidsskriftsbibliotekar

 tilhænger

 tilrettelægger

 titelbeskyttelse2

 tv-seer

 typograf

 uafhængig forsker

 uddannelsesbibliotekar

 udgiver1

 udgiver4

 udøver

 ungdomsbibliotekar

 ungebibliotekar

 vicebibliotekar

 viceoverbibliotekar

 vicestadsbibliotekar

 videnpilot

 videnskabelig assistent

 videnskabsmand

 videnskabspoet

 VIP

 visioner for biblioteks- og informationsprofessioner

 vært (i et bibliotek)

 webkonsulent

 weblogger

 webmaster

 webredaktør

 webudvikler

 whistleblower

 æresforfatter

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det