Klynge:  Forlag og boghandel

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 abonnement

 abonnementsservice

 abstractservice

 afgiftsbelagt adgang

 afgiftsbetinget adgang

 afvisning

 aktuelle udgivelser

 alternativ litteratur

 Amazon

 Amazon.com

 anmeldereksemplar

 antikvarboghandel

 antikvariat

 antikvarkatalog

 APC-betaling

 backlist1

 begrænset oplag

 Berlin deklarationen

 bestilling i fast ordre

 bestseller

 betalingsbelagt information

 betalingsforlag

 betalingsmodel

 Bethesda Statement on Open Access Publishing

 bibliodiversitet

 bibliokleptomani

 bibliopola

 biblioteksrabat

 bibliotekstyveri

 billedredaktør

 BISG

 bogaktuel

 bogauktionskatalog

 bogbranche

 bogby

 bogbytte

 bogcafé

 Bogens Dag

 bogforlag

 boghandel1

 boghandel2

 boghandler

 Boghandlerforeningen

 bogklub

 bogklubudgave

 boglade

 bogmesse

 bognedsættelse

 bogproduktionsstatistik

 bogserie

 bogsignering

 bogslagter

 bogspredning

 bogstatistik

 bogtrykkerprivilegium

 bogtyveri

 bogudsalg

 bookcrossing

 BookFinder.com

 brugsretskategori

 Budapest Open Access Initiative

 bundlingudgave

 bøger på vej

 copyediting

 copyright

 Dansk Center for Musikudgivelse

 Danske Boghandleres Kommissionsanstalt

 Danske Forlag

 DBK1

 DCM

 DDB1

 deadline

 deloplag

 Den Danske Boghandlerforening

 Den Danske Forlæggerforening

 DFF

 digital objektidentifikation

 digitaliseringsprojekt

 distributør

 dobbelt dipping

 DOI

 double dipping

 dubletpublicering

 e-bog

 e-publicering

 eBooks on Demand

 Ebrary

 EBSCO

 EDIFACT

 efterladte skrifter

 efterladte værker

 eget forlag

 ejerskabsmodel

 eksilforlag

 elektronisk bog

 elektronisk publicering

 EOD

 fasc.

 fascikel

 fast bogladepris

 fastprissystem

 folieindpakning

 forfaldsdato

 forfatterbetaling

 forfattereksemplar

 forfatterens forlag

 forhåndsafvisning

 forlag

 forlagsboghandler

 forlagshierarki

 forlagshjemsted

 forlagskatalog

 forlagskonsulent

 forlagsnummer

 forlagsrangordning

 forlagsredaktør

 forlagsserie

 forlagsvejviser

 forlagsvirksomhed

 Forlæggerforeningen

 forretningsmodel

 forsinket open access

 forskningspublisering

 fri adgang

 frieksemplar

 frontlist

 føljetonroman

 førsteoplag

 gennemsynsordning

 genoptryk

 genudgivelse

 Googles Print for Libraries

 gør det selv-publicering

 hit2

 hovedredaktør

 huskorrektur

 hvilende

 hybrid oa

 hybrid open access

 hæfte3

 impressum

 informationsindustri

 internetboghandel

 ISBN

 ISIL

 ISSN

 ISSN/EAN

 Knowledge Unlatched

 kolportage

 kommende udgivelser

 kommission

 konsignation

 korrekturlæsning

 lagerkatalog1

 lagerkatalog2

 levering

 lukket adgang

 læseeksemplar

 læsekreds

 løssalg

 mandelgavebog

 manuskriptredigering

 manuskriptvejledning

 medudgiverforlag

 mikroforlag

 monografiserie

 NDL

 nonfoodafdeling

 Nyt Dansk Litteraturselskab

 oa

 ONIX

 onlinebog

 onlineboghandel

 onlineindustri

 open access

 ophavsret

 oplag

 oplagskontrol

 optryk1

 originaludgave

 parallelpublicering

 periodicitet

 pladenummer2

 PLoS

 POD

 posthum udgivelse

 presseklip

 Print for Libraries

 print-on-demand

 printgrænse

 printkvote

 privatpresse

 privattryk

 privishing

 ProQuest

 prospekt2

 prospektivt katalog

 Public Library of Science

 publiceringsafgift

 publiceringshastighed

 publiceringsstrategi

 publiceringsvejledning

 publikation

 påbudt oa

 rar

 redaktion1

 redaktion2

 redaktionsgruppe

 redaktør

 referee

 remittere

 reprintadresse

 restoplag

 revideret udgave

 salg af biblioteksmateriale

 salgskatalog

 ScholarOne

 selvbetjening

 selvpublicering

 selvtryksforlag

 selvudgivelse

 serie1

 serietitel

 Sherpa/Romeo

 sideafgift

 signeret eksemplar

 sjælden

 sortimentsboghandel

 sprogrevision

 sprogvask

 standardbognummer

 steadyseller

 streamingtjeneste

 subskription

 subskriptionsafdeling

 subskriptionsværk

 succesudgivelse

 Swets

 særtryksadresse

 særudgave

 teksteditering

 tekstredigering

 tidsskriftagent

 tilgiftsvare

 tilladelse til genbrug

 titeloplag

 titeludgave

 tryk på bestilling

 trykkested

 trykoplag

 Tænkepauser

 udgave1

 udgavebetegnelse

 udgivelse

 udgivelsesfrekvens

 udgivelseshyppighed

 udgivelsespause

 udgivelsessted

 udgivelsestidspunkt

 udgiver2

 udgiver3

 udløste dokumenter

 udsolgt

 under behandling

 under udgivelse

 undergrundslitteratur

 universitetsforlag

 vanity forlag

 Verdens Bogdag

 verserende

 åben adgang

 »ikke i Dansk bogfortegnelse«

 »ikke på lager«

 »ophørt at udkomme«

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det