Klynge:  Biblioteks- og informationscentertyper

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 akademibibliotek

 almuebibliotek

 almuebogsamling

 alumnebibliotek

 amtscenter for undervisningsmidler

 amtscentral for undervisningsmidler

 ansvarsbibliotek

 arbejdspladsbibliotek

 armarium

 arrestbibliotek

 arresthusbibliotek

 avisarkiv

 avissamling

 berørende bibliotek

 betjeningsløst bibliotek

 bibliograf2

 bibliotek1

 bibliotek uden mure

 Biblioteket i Alexandria

 biblioteksbiograf

 bibliotekspunkt

 Bibliothèque Nationale de France

 BLDSC

 blindebibliotek

 BnF

 bogbus

 bogmuseum

 British Library

 British Library Document Supply Centre

 børnebibliotek

 børnebogssamling

 børnehavebibliotek

 Carnegiebibliotek

 center for undervisningsmidler

 centralbibliotek

 CFU

 clearinghouse

 Cochrane-biblioteket

 deltidsbibliotek

 demotek

 depotbibliotek1

 depotbibliotek2

 depotfunktion

 det bogløse bibliotek

 Det Kgl. Bibliotek

 Det Kongelige Bibliotek

 det politiske bibliotek

 Det Sidste Bibliotek

 Det Store Kongelige Bibliotek

 digitalt bibliotek

 diskotek

 distriktsbibliotek

 dLIST

 dokumentationscenter

 dokumentationscentral

 E-LIS

 elektronisk bibliotek

 enmandsbetjent bibliotek

 enmandsbibliotek

 erhvervsservice

 ERIC

 Europeana

 Fachinformationszentrum

 fagbibliotek

 FFU-biblioteker

 filialbibliotek

 filmotek

 firmabibliotek

 folkebibliotek

 folkebogsamling

 folkehøjskolebibliotek

 fonotek

 forfatterbibliotek

 forsknings-, fag- og uddannelsesbiblioteker

 forskningsbibliotek

 forvaltningsbibliotek

 fraktalt bibliotek

 fysisk bibliotek

 fællesbibliotek

 fængselsbibliotek

 HathiTrust

 heltidsbibliotek

 hemmelig samling

 hemmeligt museum

 hospitalsbibliotek1

 hospitalsbibliotek2

 hovedbibliotek

 hovedfagbibliotek

 hybridbibliotek

 højskolebibliotek

 håndbibliotek

 håndbogsbibliotek

 håndbogssamling

 IAC

 Idea Store

 idébutik

 indekseringsservice

 indvandrerbibliotek

 information analysis center

 informationscenter

 informationscentral

 informationstjeneste

 institutbibliotek

 institutionelt repository

 institutionsbibliotek

 integrerede informationsfaciliteter

 Internet Public Library

 IPL

 ipl2

 just in case-samlinger

 kabinetbibliotek

 kasernebibliotek

 KB

 klosterbibliotek

 kombibibliotek

 kommunebibliotek

 kredsbibliotek

 Kungliga Biblioteket

 Kungliga Biblioteket i Stockholm

 kunstbibliotek

 KVINFO

 købmandsbibliotek

 købstadbibliotek

 købstadsbibliotek

 lab

 laboratorium

 landsbibliotek

 legetek

 lejebibliotek

 lektiecafé

 Little Free Library

 lokalbibliotek

 lovbibliotek

 lukket samling

 lægebibliotek

 læreanstaltsbibliotek

 læsebibliotek

 læseforening

 læsestue

 materialeforsyningscentral

 mediatek

 medicinsk fagbibliotek

 mindretalsbibliotek

 Modkraft Biblioteket

 murstensbibliotek

 museion

 museum

 museumsbibliotek

 musikbibliotek

 myldretidsbibliotek

 National Library of Medicine

 nationalbibliotek

 netbibliotek

 opgavebibliotek

 opgavesamling

 oplysningstjeneste

 orkesterbibliotek

 overcentral for danske folkebiblioteker

 patientbibliotek

 personaleløst bibliotek

 Physical Archive

 pligtafleveringsbibliotek

 politisk bibliotek

 pop op-bibliotek

 pressebureau

 privatbibliotek

 profilbibliotek

 projektbibliotek

 præsensbibliotek

 præstegårdsbibliotek

 pædagogisk læringscenter

 referencebibliotek

 satellitbibliotek

 selvbetjeningsbibliotek

 servicepunkt

 skjult samling

 skolebibliotek

 softwarebibliotek

 sognebibliotek

 specialbibliotek

 startbibliotek

 Statens Avissamling

 Statens Netbibliotek

 Statsbiblioteket

 stiftsbibliotek

 STM-bibliotek

 sygehusbibliotek1

 sygehusbibliotek2

 teaterbibliotek

 Tidsskriftcentret.dk

 touching library

 ubemandet bibliotek

 uddannelsesbibliotek

 udlånsbibliotek

 udlånssamling

 United States National Library of Medicine

 universalbibliotek

 universitetsbibliotek

 vandrebogsamling

 verdensbibliotek

 videncenter

 videnscenter

 videotek

 virksomhedsbibliotek

 virtuelt bibliotek

 Zentralstelle für . . . I&D

 Zentrum für . . . I&D

 åbent bibliotek

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det