Klynge:  Biblioteksvæsenet

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 Accessionskatalogen

 ansvarsbibliotek

 betjeningsoverenskomst

 bibliokleptomani

 Bibliotek 2.0

 Bibliotek og Medier

 bibliotek.dk

 biblioteksadministration

 biblioteksafgift

 biblioteksarkitektur

 biblioteksbesparelse

 biblioteksforbund

 biblioteksforening

 biblioteksfunktioner

 bibliotekskode

 Biblioteksloven

 bibliotekslovgivning

 biblioteksmæssig

 biblioteksnummer

 bibliotekspenge

 biblioteksplanlægning

 bibliotekspolitik

 biblioteksreglement

 Bibliotekssagen

 bibliotekssammenlægning

 biblioteksskole

 biblioteksskolelukning

 biblioteksstandard

 Biblioteksstyrelsen

 bibliotekssystem1

 Bibliotekstilsynet

 bibliotekstyveri

 biblioteksudvikling

 biblioteksvederlag

 biblioteksvejviser

 biblioteksvæsen

 biblioteksånd

 BibNet

 bogtyveri

 BS

 centralbibliotek

 CLM

 conspectus

 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

 Danskernes Digitale Bibliotek

 DDB2

 DEF

 DEFF

 depotbibliotek1

 depotbibliotek2

 depotlån

 Det Digitale Folkebibliotek

 Det Europæiske Bibliotek

 Det Russiske nationalbibliotek

 Det Russiske Statsbibliotek

 digital kulturarv

 Early European Books

 embargoperiode

 European Digital Library Project

 Farmingtonplanen

 fjernlån

 folkebibliotekernes rådighedssum

 forsyningssikkerhed

 fremskridt

 fremtidens bibliotek

 fri låneret

 fællesbogsamling

 fælleslicens

 gratisprincippet

 holdback-periode

 hovedfagbibliotek

 i-skole

 ILL1

 indlån

 informationspolitik

 interurbanlån

 ISIL

 karenstid

 knudepunktbibliotek

 KUBIS

 Københavns Universitetsbibliotek

 licens

 Lov om biblioteksvirksomhed

 lovbibliotek

 lånereglement

 lånesamarbejde

 låneveje

 nationalbibliotek

 nationallicens

 Netpunkt

 Nordbib

 offentligt-privat partnerskab

 offentligt-privat samarbejde

 oplandsarbejde

 OPP

 OPS

 overcentral for danske folkebiblioteker

 pligtaflevering

 reglement

 ressourcedelingsnetværk

 resursedelingsnetværk

 rigsbibliotekar

 Rigsbibliotekarembedet

 Russkaja Gosudarstvennaja Biblioteka

 samarbejdende bibliotekssystem

 SBT

 Scandiaplanen

 SR

 Statens Bibliotekstjeneste

 Statens Mediesamling

 Styrelsen for Bibliotek og Medier

 særlig serviceydelse

 The Williamson Reports

 UAP

 UBIS

 udvekslingsordning

 Universitetsbiblioteket [København]

 ødelagt bibliotek

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det