Klynge:  Metadata og katalogisering

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 AACR

 AACR2

 administrative metadata

 afhængig publikation1

 afledt relation

 afsluttet indførsel

 analytisk indførsel

 Anglo-American Cataloguing Rules

 annotation

 annotering

 anonymt værk

 Arkibas

 artsbetegnelse

 autoritetsdata

 autoritetsfil1

 autoritetsfil2

 autoritetsliste1

 autoritetsregister

 beskrivende katalogisering

 BIBFRAME

 biblid

 bibliocentrisme

 bibliografisk beskrivelse

 bibliografisk niveau

 bibliografisk ontologi

 bibliografisk post

 bibliotekskatalogisering1

 bibliotekskatalogisering2

 biindførsel

 bikortfortegnelse

 bindpost

 blandet forfatterskab

 bognummer

 central katalogisering

 CIP

 CIP - cataloging in publication

 Common Communication Format

 crosswalk

 Cutternummer

 DAI

 danMARC-formatet

 datere2

 De preussiske instruktioner

 del af flerbindsværk

 delt forfatterskab

 deskription

 deskriptiv katalogisering

 deskriptive data

 Digital Author Identifier

 discovery metadata

 dobbeltpaginering

 dokumentbeskrivelse

 dokumentrepræsentation

 Dublin Core

 emneangivelse

 emneindførsel

 emnekatalogisering

 et al.

 FAUST-nummer

 fecit

 felt1

 foreløbig udgave

 forenklet katalogisering

 forfatter

 forfatterindførsel

 forfatterskabskreditering

 forfatterskabsprincippet

 forlagshjemsted

 format2

 formatering

 fortløbende paginering

 fortsættelseskort

 FRAD

 FRAR

 FRBR

 FRSAD

 Functional Requirements for Authority Data

 fysisk beskrivelse

 fælles forfatterskab

 første forfatter

 førsteforfatter

 genbrugskatalogisering

 generel materialebetegnelse

 ghostwriter

 hashtag

 henvisningspost

 hermed indbundet

 historisk korporation

 hjælpepost

 hovedafsnit

 hovedforfatter

 hovedindførsel

 hovedkort

 hovedordningselement

 hovedpost

 hurtig katalogisering

 hyperforfatterskab

 i.e.

 id est

 IFLA Library Reference Model (LRM)

 IMARC

 impressum

 incipit

 indbundet med

 indbundet sammen med

 inddataformat

 indgang

 indholdsnote

 International standardidentifikation af navne

 ISBD

 isness

 ISNI

 karakteriserende materialebetegnelse

 katalogdata

 Katalogdataudvalget

 katalogindførsel

 katalogisering1

 katalogisering2

 katalogiseringsniveau

 katalogiseringsregler

 katalogkort

 katalogorden

 kollation

 kollokation1

 kolofon

 kompilator

 konventionel titel

 konventionelle data

 konventionelt navn

 korporation

 korporativ forfatterangivelse

 korrespondanceansvarlig forfatter

 kort3

 LC kontrolnummer

 LC kortnummer

 linked data

 linked open data

 løbende årgang

 MADS

 MARC-format

 MARC21

 MARCXML

 margensignatur

 marginsignatur

 maskepost

 materialebetegnelse

 materialeidentifikationsnummer

 materialenummer

 medforfatter

 metadata

 metadata clean up

 metadata model

 metadatamodel

 metadataregistrant

 metadatarensning

 metadataskema

 metavokabular

 midlertidig udgave

 musikergruppe

 musikgruppe

 navneforandring

 navneform

 navnefælle

 navneskift

 navneændring

 normative data

 note

 numerale

 obligatorisk felt

 ONIX

 ophav

 ophavsmand

 opstillingselement

 ordning

 ordningselement

 ordningsord

 ordningsregler

 ordningssystem

 paginering

 Pariserprincipperne

 post

 proveniens

 prækatalogisering

 prækatalogisering

 publicering2

 publikationskreditering

 RDA

 redaktør

 Regin

 ressourcebeskrivelse

 resursebeskrivelse

 retroinddatering

 retrokatalogisering

 retrokonvertering

 rulletekst

 s.a.

 samkatalogisering

 samlefunktion

 sammensat forfatterskab

 seriebiindførsel

 shorttitling

 sidetalsangivelse1

 sidetalsangivelse2

 skyggeforfatter

 slettet af forfatterskabet

 sorteringsorden

 specifik materialebetegnelse

 spøgelsesforfatter

 støttemateriale

 supplerende materiale

 surrogatpost

 særpaginering

 særskilt paginering

 søgeindgang

 talord

 tilskrevet forfatterskab

 titel1

 titelart

 titelfelt2

 titelindførsel

 titelskift

 tracing

 trykkested

 trykkeår

 trykt kort

 u.å.

 UBCIM

 udgivelsessted

 udgivelsestidspunkt

 udgivelsesår

 udgiver1

 udgiver2

 uniform titel

 UNIMARC

 upagineret

 vedtagen navneform

 vedtagne data

 VIAF

 Virtual International Authority File

 værkekstern information

 værkeksternt materiale

 værkmatch

 værkudgave

 Warwickrammen

 »ikke i Dansk bogfortegnelse«

 »ophørt at udkomme«

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det