Klynge:  Bibliografiens former

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 abstracttidsskrift

 abstractværk

 AIB

 AKI

 almen bibliografi

 analytisk bibliografi

 anbefalende bibliografi

 Anmeldelsesbasen

 annoteret bibliografi

 annoteret katalog

 Annual Review of ...

 anonymleksikon

 Artikelbasen

 artikelindeks

 Artikler i bøger

 autobibliografi

 Avis kronik index

 benyttet litteratur

 bibliobibliografi

 bibliografi2

 Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer

 bibliografisk database

 bibliografisk essay

 bibliografisk selvbiografi

 bibliografisk vejledning

 bibliotek.dk

 bibliotheca

 Bibliotheca Danica

 Bibliotheca universalis

 billedfortegnelse

 billedkatalog

 biobibliografi

 bogcitationsindeks

 bogfortegnelse

 boghistorie

 book citation index

 brevregistrant

 citationsdatabase

 citationsindeks

 CiteULike

 Current Contents

 DAN

 DanBib1

 Dania Polyglotta

 Dansk Anmeldelsesindeks

 Dansk artikelindeks

 Dansk Bibliografi 1482-1600

 Dansk bogfortegnelse

 Dansk lydfortegnelse

 Dansk musikfortegnelse

 Dansk tidsskrift index

 Danske musikoptagelser

 Danske Provinstryk 1482-1830

 DAR

 Data Citation Index

 DBC Webarkiv

 DBF

 degressiv bibliografi

 diskografi

 DLF

 DMF

 DMO

 DOP

 DPO

 DTI

 emnebibliografi

 emneportal

 emnevejviser

 enumerativ bibliografi

 fagbibliografi

 fagbibliografisk vejledning

 fagportal

 filmdatabase

 filmfortegnelse

 filmografi

 filmregister

 fonogramfortegnelse

 forfatterbibliografi

 forfatterleksikon

 forskningsregistrering

 fuldstændig bibliografi

 Gale Directory of Online, Portable, and Internet Databases

 gateway2

 guide til informationskilder

 historikerportalen.dk

 historisk bibliografi

 håndskriftfortegnelse

 håndskriftkatalog

 håndskriftregistrant

 Impressa publica Regni Danici

 indeks2

 indeks over konferenceproceedings

 indeksværk

 Index Librorum Prohibitorum

 ISDS

 kildefortegnelse

 kritisk bibliografi

 LibGuide

 Library and Information Science Abstracts

 LISA

 litteraturfortegnelse

 litteraturliste

 litteraturoversigt

 LN

 lokalbibliografi

 lokaliseringsdatabase

 løbende bibliografi

 løbende indholdsfortegnelse

 løbende overvågningstidsskrift

 metabibliografi

 musikbibliografi

 musikfortegnelse

 nationalbibliografi

 Nordisk BDI-indeks

 nøgen bibliografi

 oeuvrefortegnelse

 OKAPI

 oktav2

 opdelt referenceliste

 opgavebibliografi

 opgavefortegnelse

 opgavekatalog

 opgaveregistrant

 opusfortegnelse

 periodikafortegnelse

 personalbibliografi

 pinakes

 portal

 primærbibliografi

 pseudonymleksikon

 referattidsskrift

 referatværk

 referenceindeks

 regest

 regestudgave

 regionalbibliografi1

 regionalbibliografi2

 registrerende bibliografi

 rekommanderende bibliografi

 retrospektiv bibliografi

 REX

 ræsonnerede bibliografi

 ræsonnerede katalog

 ræsonnerende bibliografi

 Science Citation Index

 Scopus

 sekundærbibliografi

 selektiv bibliografi

 selvbibliografi

 skjult bibliografi

 Social Sciences Citation Index

 specialbibliografi1

 SSCI

 supplerende litteratur

 systematisk bibliografi

 tekstbibliografi

 tidsskriftfortegnelse

 tidsskriftindeks

 Ulrich's Periodicals Directory

 Universal Bibliographical Repertory

 universalbibliografi

 utrykt bibliografi

 vejviser2

 værkfortegnelse

 Web of Science

 webportal

 WoS

 øuvrefortegnelse

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det