Klynge:  Ord, termer, begrebsrelationer

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 -ana

 -ia

 -iana

 a posteriori

 a priori

 ad hoc

 afledning

 afledt ord

 akronym

 allonym

 anbefalet term

 ante litteram

 antisigma

 antonymi

 arkaisk ord

 associativ relation

 backronym

 begreb

 begrebshistorie

 begrebsstruktur

 begrebssystem

 Begriffsgeschichte

 beskrivende ordbog

 beslægtet term

 betegnelse

 betydningsforskydning

 betydningsordbog

 betydningsrelation

 bevingede ord

 biasfase

 bindebogstav

 bindeelement

 binominal navngivning

 binominale klassifikationssystem

 binominale nomenklatur

 binære nomenklatur

 blend

 bogstavret

 bomærke

 BT

 buzzword

 citat

 citatfusk

 Concept Unique Identifier

 CUI

 del-helhed relation

 del-helhedsrelation

 denotation

 deriveret ord

 deskriptiv ordbog

 deskriptor

 dionym

 dobbeltkonfekt

 døgnflue

 egennavn

 emnekort

 emneord1

 emneord2

 empirisk viden

 enkeltordsterm

 etiket

 fagterminologi

 falsk citat

 falske venner

 familielighed

 faserelation

 flad tesaurus

 flydende betegner

 forbindelse

 foretrukket term

 forklaringstegn

 forkortelse

 forvekslingsord

 forældet ord

 forældreløs term

 frarådet term

 frekvensordbog

 fremmedord

 fugeelement

 fundamentalt begreb

 fuzzy tesaurus

 fællesbetegnelse

 gammeldags ord

 genealogi

 generisk begreb

 generisk betegnelse

 generisk relation

 generisk term

 genus-species relation

 geografisk ordbog

 ghost-word

 glose

 grammatisk relation

 grundbegreb1

 grundbegreb2

 hapax

 hapax legomenon

 henvisningsord

 heteronym

 hierarkisk relation

 historisk begreb

 historisk term

 holotype

 homofoni

 homografi

 homonymi

 hverdagsnavn

 hypernym

 hyperonym

 hyperonym-hyponym relation

 hyponym

 hyppighedsordbog

 i.e.

 id est

 identifier

 identifikator

 idf

 idiom

 ikkeempirisk

 ikkenormeret ordform

 in extenso

 indeksterm

 indgangsord

 indgangsterm

 informationssøgningstesaurus

 initialforkortelse

 initialord

 intercap

 interfiks

 interjektion

 invers dokumentfrekvens

 invers dokumenthyppighed

 is-a

 isme

 jf.

 jævnfør

 kamuflageetiket

 kamuflageterm

 kernebetydning

 klynge

 kometord

 komplekst begreb

 kompositum

 konnotation

 kontradiktion

 konvertering

 kunstord

 kvalifikator1

 kvasisynonym

 lemmatisering

 logisk operator

 logo

 logogram

 lumske ligheder

 lumske ord

 lydord

 marginalrubrik

 medbetydning

 meronymi

 metatesaurus

 mikrotesaurus

 mindmap

 modeord

 modsigelsesprincippet

 modstykke

 morfem

 morfologi

 motto

 naturligt sprog

 navn

 navneforandring

 navneform

 navneforvirring

 navnefælle

 navneskift

 navneændring

 neologisme

 nepotisme

 nomen dubium

 nomen nudum

 nomenklatur1

 nondeskriptor

 NT

 nydannelse

 nærsynonym

 nøgleord

 obsolet ord

 område2

 omvendt akronym

 omvendt c med prikker

 onomasiologi

 onomatopoietikon

 operator

 opslagsord

 ord

 ordbog

 orddatabase

 ordforkortelse

 ordmærke

 ordret

 ordtegn

 ortografisk ordbog

 overbegreb

 overordnet term

 oxymoron

 parentetisk kvalifikator

 parentetisk note

 partitiv relation

 pendant

 pendulord

 personnavn

 pleonasme

 polynomial navngivning

 polynomial nomenklatur

 polysemi

 populærnavn

 portmanteauord

 proprium

 præfiks

 reklameterm

 relatum

 retronym

 retskrivningsordbog

 RT

 rækkevidde

 s.s.

 samlebetegnelse

 sammenhæng

 sammensat ord

 sammensætning2

 scope

 se også-henvisning

 se-henvisning

 semantik

 semantisk beslægtethed

 semantisk diagram

 semantisk faktorisering

 semantisk felt

 semantisk interoperabilitet

 semantisk primitiv

 semantisk relation

 semantisk slægtskab

 semantisk spektrum

 semantisk trappe

 sensu stricto

 sentens

 sic

 simpelt begreb

 slagord

 slogan

 slægts-art relation

 sprogforbistring

 sprogforvirring

 sproglig kliché

 sprogteknologisk ordbog

 statistisk specificitet

 stavekontrol

 stednavneordbog

 stikord

 stopord

 stort begyndelsesbogstav

 suffiks

 synonymi

 syntagmatisk relation

 syntaktisk relation

 særskrivning

 søgeord

 søgeterm

 såkaldt

 talemåde

 tautologi

 tegn2

 teleskopord

 teoretisk begreb

 term

 termfrekvens

 termhyppighed

 terminologi1

 terminologiarbejde

 tesaurus

 tf

 trivialnavn

 TT

 typeeksemplar

 udråbsord

 UF

 UMLS

 underbegreb

 underordnet opslagsord

 underordnet term

 Unified Medical Language System

 uniterm

 uofficiel stavemåde

 USE

 USED FOR

 uspecificeret term

 varemærke

 vedtagen navneform

 vendeord

 verbatim

 versalisering

 virksomhedstesaurus

 vokabular

 ækvivalens

 ækvivalensrelation

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det