Klynge:  Indeksering

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 20%-reglen

 adaptiv indeksering

 afledt indeksering

 alfabetisk emnekatalog

 anbefalet term

 associativ relation

 automatisk fremstillet tesaurus

 automatisk indeksering

 autoritetsfil1

 autoritetsfil2

 autoritetsliste1

 autoritetsregister

 behovsorienteret indeksering

 beriget titelindeks

 beslægtet term

 blød systemmetodologi

 blød systemtænkning

 brugerindeksering

 BT

 cirkeltesaurus

 citationsindeksering

 COMPASS

 cyklisk register

 datasammenføring

 decimalsøjlekort

 del-helhed relation

 del-helhedsrelation

 demokratisk indeksering

 deskriptor

 dokumentanalyse

 dokumentationssprog

 dokumentorienteret indeksering

 dokumentrepræsentation

 dybdeindeksering

 dækningsgrad1

 emne

 emneanalyse

 emnebeskrivelse

 emneindeksering

 emnekatalogisering

 emneord1

 emneregistrering

 emnesprog

 emnestreng

 facet

 Farradanes operatorer

 flad tesaurus

 foretrukket term

 forskningsfrontindeksering

 fotometadata

 frarådet term

 fri ordliste

 fuzzy tesaurus

 generisk relation

 genus-species relation

 grammatisk relation

 H-spørgsmål

 henvisningsord

 hierarkisk relation

 hvem-hvad-hvor-model

 hyperonym-hyponym relation

 identifier

 identifikator

 idéplan

 indeksering1

 indeksering2

 indeksering baseret på ekstraktion af termer

 indeksering baseret på tilføjelse af termer

 indekseringsdybde

 indekseringssprog

 indekseringsstrategi

 indekseringsteori

 indekseringstesaurus

 indeksterm

 indeksør

 indholdsorienteret indeksering

 information retrieval language

 informationssøgningstesaurus

 inversion

 inverteret fil

 invertering

 kandidatterm

 keywordplus Symbol for registreret varemærke

 koekstension

 kompositum

 kontrolleret emneord

 kontrolleret emneordsliste

 kontrolleret ordliste

 kontrolleret vokabular

 koordinativ indeksering

 koordinativ indeksering

 koordineret emne

 kvalifikator1

 KWIC-indeks

 kædeindeksering

 kæderegister

 Library of Congress Subject Headings

 link1

 logisk operator

 makrotesaurus

 manuelt fremstillet tesaurus

 markeringssprog

 missionsbaseret indeksering

 naturligt sprog

 nearhit

 nondeskriptor

 normativt vokabular

 NT

 nøgleord

 ofness

 ONIX

 operator

 opslagsord

 opsummerende indeksering

 ordningsord

 ordstilling

 overbegreb

 overordnet term

 partitiv relation

 partner indekseringsmodel

 permuteret register

 pilediagram

 postkombination

 postkoordinativ indeksering

 postkoordinering

 Poughkeepsie principperne

 PRECIS

 presseklip

 prækombination

 prækoordinativ indeksering

 prækoordinering

 præskriptivt vokabular

 rangering

 register1

 register2

 registrering

 ressourcebeskrivelse

 resursebeskrivelse

 rolle

 rolleindikator

 rolleoperator

 roteret register

 RT

 sagregister

 samlefunktion

 sammenføring

 sammenkædning

 sammensat ord

 sammensætning2

 SAP-indeksering

 scope note

 selvindeksering

 semantiske faktorer

 slægts-art relation

 SN

 snydekartotek

 spamdeksing

 specificitet

 spørgsmålsorienteret indeksering

 stikord

 stopord

 struktureret ordliste

 surrogatpost

 syntaktisk relation

 søgetesaurus

 tag1

 tekstanalyse

 tesaurofacet

 tesaurus

 thesaurofacet

 tilføjet indeksering

 TT

 tyve procent-reglen

 ubegrænset indeksering

 udtømmende indeksering

 UF

 ukontrolleret emneord

 ukontrolleret ordliste

 underbegreb

 underordnet opslagsord

 underordnet term

 uniterm

 USE

 USED FOR

 virksomhedstesaurus

 vægtning

 zatokodning

 ækvivalensrelation

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det