Klynge:  Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 20%-reglen

 alle og nogle-testen

 alternativ placeringsmulighed

 analogi

 analysere

 anden ordens egenskab

 APUPA

 arrangement4

 aspektanalyse

 basisklasse

 basisniveau

 begreb

 begrebsarbejde

 begrebssystematikker

 bevægelig opstilling

 biasfase

 biplacering

 blandet

 citationsorden

 clade

 cladistics

 Classification Research Group

 CRG

 Cutternummer

 DANTERMcentret

 delfacet

 dendrogram

 diairesis

 dikotomi

 diverse

 dobbeltplacering

 eksempel2

 ekshaustivitet

 eksklusivitet

 ekspressiv notation

 ekspressivitet

 ekstension

 emneanalyse

 emneangivelse

 emnebeskrivelse

 emnedata

 emneindekseringsillusion

 emneindførsel

 emnekatalog

 emnekatalogisering

 facet

 facetanalyse

 facetformel

 facetindikator

 facetrækkefølge

 facetteret notation

 familielighed

 farveklassifikation

 farvesystem

 faserelation

 faserelationssymbol

 fast opstilling

 fokus

 forfattermærke

 form1

 formel ontologi

 formtillægstal

 formunderdeling

 forskellig

 Freges princip

 fundamentalkategori

 fundamentum divisionis

 fønikstabel

 genealogi

 genetisk ordningsprincip

 genus proximus

 granularitet

 gren

 grovmasket klassificering

 grundkategori

 gruppe

 gruppebetegnelse

 gæstfrihed

 hierarkisk notation

 hjælpetabel

 hovedgruppe

 hovedklasse

 hovedmenu

 hovedplacering

 hovedtabel

 hovedtal

 hyldeliste

 idéplan

 individualbegreb

 individualisering

 indordning

 intension

 interkalering

 inventar

 inventarliste

 inverteringsprincippet

 kanonisk gruppe

 kanonisk orden

 katalogbrud

 katalogorden

 katalogoverskæring

 katalogsystem

 kategori

 kategorisering

 klade

 kladistik

 kladogram

 klasse

 klassebetegnelse

 klassedeling

 klassedelingskriterium

 klassemærke

 klassificering1

 klassifikation1

 klassifikation2

 klassifikationsdata

 klassifikationskriterium

 klassifikationssystem

 klassifikationsteori

 klassifikator

 klassifikatør

 klynge

 klyngeanalyse

 kodificere

 koekstension

 kompositionalitetsprincippet

 konvertering

 konverteringstabel

 kriterium

 kritisk klassifikation

 kritisk videnorganisation

 kritisk vidensorganisation

 kronologi

 kronologisk orden

 krydsklassificering

 kæde

 Leon-manifestet

 lighed

 lighedsmål

 lineær orden

 litteraturbelæg

 litterært belæg

 logisk division

 mangefacetteret system

 mark and park

 MECE princippet

 menu

 mereologiske fejlslutning

 Merrill's Code

 metaegenskab

 metagruppe

 modulation

 monotetisk klassifikation

 multifacetteret system

 mur-billede princippet

 naiv interlinking

 naiv sammenføring

 navngivning

 nedadgående klassifikation

 nedarvning

 nedbryde

 niveau

 nomen dubium

 nomen nudum

 notation

 notationsplan

 nummerering2

 nyttig rækkefølge

 nyttig sekvens

 Olinnummer

 omklassifikation

 opadgående klassifikation

 opbygge

 opdele

 opstillingssignatur

 opstillingssystem

 orden

 overgruppe

 overkategorisering

 partikularisme

 periode

 placering

 pladskatalog

 pladssignatur

 PMEST

 polytetisk klassifikation

 polytomi

 Porfyrs træ

 prototype

 præklassificering

 præklassifikation

 realkatalog

 registrering

 relativ opstilling

 relativt register

 residual

 ressourcebeskrivelse

 resursebeskrivelse

 rubrikator

 runde

 række1

 saggruppe

 sammenføje

 sammensat emne

 sekventiel orden

 semantisk afstand

 semantisk distance

 sideløbende grupper

 sideordnede grupper

 signatur1

 specificitet

 specifikt register

 spredte emner

 stabilitet

 struktur

 strukturvisende notation

 syntetisere

 syntetisk notation

 systematik

 systematisk

 systematisk emnekatalog

 systematisk indeks

 systematisk katalog

 systematisk opstilling

 systematisk orden

 systematisk register

 tabel2

 takson

 teoretisk begreb

 teorien om integrative niveauer

 tesaurofacet

 thesaurofacet

 tidsperiode

 tidsskriftklassifikation

 tidsskriftsklassifikation

 tilfældig

 tillægge

 tillægstal

 tilskrive

 titelmærke

 tom klasse

 tom term

 top-level kategori

 topontologi

 tredeling

 trikotomi

 trin

 trindeling

 trækkeregel

 tvedeling

 type2

 tyve procent-reglen

 udfolde

 udtryksfuldhed

 underdeling

 undergruppe

 underordning

 universalisme

 universalitet

 uorden

 urklassifikation

 varia

 verbalplan

 videndesign

 videngren

 videnorganiserende systemer

 vidensdesign

 vidensorganiserende systemer

 vidensunivers

 videnunivers

 vilkårlig

 voksenmaterialer

 wall-picture principle

 »lucky dip«

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det