Om ordbogen

Søgefunktionen foretager fuldtekstsøgning i alle ord og ordbegyndelser svarende til den/de indtastede søgeterm(er).  Søgningen kan gøres mere detaljeret ved at vælge kun at søge i danske opslagsord, engelske termer, klyngenavne og/eller definitioner.  Søgningen kan præciseres med operatorer og trunkering.

Anvendelse af operatorer

 Ingen operator i forbindelse med søgeordet angiver at der søges efter ordet selv og alle ord, som begynder med ordet (automatisk højretrunkering).  Det gælder også, hvis der er er flere søgeord
"  "Gåseøjne om ét søgeord angiver, at ordet kun søges som sig selv og ikke med eventuelle endelser (ingen højretrunkering).
 
Gåseøjne om to eller flere søgeord angiver at søgeordene SKAL forekomme i den indtastede rækkefølge og at der ikke er tale om ordbegyndelser, men hele ord
+Indtastes umiddelbart foran et søgeord, og angiver at søgeordet SKAL findes i søgeresultaterne
-Indtastes umiddelbart foran et søgeord, og angiver at søgeordet IKKE må findes i søgeresultaterne
(  )Parenteser grupperer to eller flere søgeord, således at operatoren +/- foran parentesen gælder alle termer i parentesen

For at undgå alt for mange irrelevante søgeresultater indgår ord på mindre end to bogstaver ikke i søgningen af definitioner og klyngenavne, men de medtages når der søges efter danske opslagsord og engelske termer.

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Eksempler

Søgetekst:  primær  registre
Finder ord som begynder med enten "primær" eller "registre", fx "primære" eller "registrering".

Søgetekst:  "primær  registrering"
Når søgeordet/-ordene står mellem gåseøjne, søges efter ord eller ordforbindelser der er skrevet på nøjagtigt samme måde.

Søgetekst:  +primær  +registre
Finder tekst hvor der både er ord der begynder med "primær" og med "registre".

Søgetekst:  +primær  -registre
Finder tekst hvor der er ord som begynder med "primær", men ikke med "registre".

Søgetekst:  +primær  +(lit  registre)
Finder tekst hvor der både er ord som begynder med "primær" og ord som begynder med enten "lit" eller "registre".  Fx "primær litteratur" og "primær registrering".

Resultatsiden

En søgning med fire eller færre hits viser resultaterne med det samme.  Søgninger med mere end fire hits vises opdelt i lister i følgende rækkefølge:

Ved klik på opslagsordet vises alle oplysninger.  Alternativt kan der åbnes et nyt vindue ved højreklik og valg af 'Åbn i nyt vindue' (Internet Explorer) eller 'Open Link in New Window' (Netscape).

Vil du se detaljer for flere opslagsord på en gang, kan du afmærke de små firkantede afkrydsningsbokse yderst til venstre i listen eller afmærke 'Vælg alle'.

Ved visning af søgeresultater kan de forskellige sektioner skiftevis skjules og vises ved at klikke på trekanterne ().

Skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på websiderne er dynamisk (ikke fastlåst).  Dermed følger visningen browserens indstilling således at det er let at ændre skriftstørrelsen fx vha. browserens menuer.

I Internet Explorer kan man blot rulle med hjulet på musen ("Wheel Mouse"), mens kontroltasten holdes nede.

Tilpasning til farveblinde / synshæmmede

Farvekompositionen og kontrasterne på ordbogens websider er valgt så farveblinde (deuteranop, protanop og tritanop) ikke skulle have problemer med at se de samme informationer som normaltseende.

Brugere som anvender specialbrowsere eller hjælpesoftware til at oplæsning af indholdet af websider bør - hvis det er muligt - indstille softwaren til at oplæse indholdet af pop op-tekster (tooltips) fra HTML-attributten "title".  (Attributten "alt" fungerer kun sammen med billeder).

Udskrivning

Alle websider i ordbogen indeholder særlige farveinformationer m.m. til udskrivning.  Det betyder fx at det er lettere at se henvisninger i ordbogsartiklerne da de udskrives understreget i stedet for farvet.

Vi har også på andre måder tilstræbt at gøre udskrifter så letlæselige som muligt.

De særlige farveinformationer til printere fungerer i alle moderne browsere, fx Internet Explorer 6, Netscape 7, Safari 1.1, Mozilla 1.7 og Opera 7.