Ordbogsopslag

videnformer  [forms of knowledge; kinds of knowledge]

Note til ovenstående term

Der findes mange klassifikationer af former af viden, jf. uddybningen

Klassifikation af viden der mere går på formen end på indholdet. Fx opdelingen mellem empirisk og teoretisk viden.

 Andre eksempler: deklarativ viden, indlejret viden, viden gennem kendskab, og procedureviden. - Se samlet opslag på videnformer omtalt i Informationsordbogen.

Synonymer:

videntaksonomi  [taxonomy of knowledge]

kundskabsformer

vidensformer

videnstaksonomi

Klynger:

Informationskompetence og læring

Videnskab

Sidst ændret:  04.10.2017