Ordbogsopslag

udtynding  [stripping]

Fjernelse af dokumenter fra en samling, fx af pladshensyn, idet man ikke kasserer alle en gruppes dokumenter, men kun en del af dem. Herved bevares der dokumenter i samlingens grupper, men man tynder ud. Se også: udskillelse, kassation.og dubleteliminering.

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  02.06.2015