Ordbogsopslag

udskillelse  [weeding]

Fjernelse af et dokument fra en samling. Udskilte dokumenter kan overføres til magasin2, overgives til et depotbibliotek1, sælges eller kasseres. Udskillelse kan ske systematisk, fx efter en i forvejen fastlagt plan, jf. kassationskandidat. Se også: udtynding, tilbagetrukket værk og kassation.

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  30.10.2015