Ordbogsopslag

tautologi  [tautology]

Udsagn der ikke kan benægtes uden at føre til et brud på modsigelsesprincippet. Fx "alle ungkarle er ugifte". Tautologiske udsagn er derfor uden information. Jf. pleonasme og truisme.

Klynge:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sidst ændret:  17.09.2012