Ordbogsopslag

socialkonstruktivisme  [social constructivism]

En filosofisk position, der ser viden, herunder videnskabelig viden, som formet af forskernes sociale og politiske kontekst. I sin ekstreme form ses videnskab som blot en diskurs mellem forskere, hvor objektive kendsgerninger ingen rolle spiller. Jf. videnskabssociologi. Metodemæssigt er social konstruktivismen ofte knyttet til former for diskursanalyse. Se også socialkonstruktionisme.

Klynger:

BDI-teori

Information og samfund

Sidst ændret:  22.01.2016