Ordbogsopslag

social epistemologi  [social epistemology]

Begrebet omfatter et bredt spektrum af tilgange til studiet af viden (=epistemologi), der er karakteriserede ved at betragte menneskelig viden som et kollektivt, socialt produkt. Term først introduceret af biblioteksforskeren Jesse H. Shera (1903-1982) i 1951 og først defineret af Margaret E. Egan (1905-1959) og Jesse Shera i 1952, men er i dag hovedsageligt anvendt af filosoffer og sociologer, der bl.a. forsøger at reaktualisere begrebet også i biblioteks- og informationsvidenskab.

Synonym:

social erkendelsesteori

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

BDI-teori

Information og samfund

Sidst ændret:  06.11.2017