Ordbogsopslag

opgavebibliotek

Særsamling af opgaver enten i papirform eller som elektronisk fuldtekstdatabase. Jf. opgaveregistrant.

Synonymer:

opgavesamling

projektbibliotek

Klynge:

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  30.12.2013