Ordbogsopslag

normative data  [normative data]

I almindelighed betegner normative data vedtagne data (fx i modsætning til data, der bygger på observationer, deskriptive data). Fx har A4-papir bredden og længden 21,0 cm×29,7 cm. Disse data bygger på en standard, dvs. en menneskelig norm eller konvention, der blev fastsat i 1922.

Normative data kan dog også være empiriske data, fx data, der sammenligner med ideelle data (dvs. "benchmarking data"), data, der beskriver et ideal (fx optimal gødningsmængde), eller data, der bygger på standardiserede målinger (normative vilkår for datafangst). I sidstnævnte forstand er næsten alle videnskabelige data mere eller mindre normative.

I katalogisering bruges "normative data" om vedtagne navneformer. Fx at forfatteren Jesper Jensen i katalogen skal anføres således: Jensen, Jesper, f. 1931. "Normative data" modstilles her nogle gange "deskriptive data" og "emnedata", men såvel "deskriptive data" som "emnedata" kan jo være normerede (standardiserede eller udgøre kontrolleret vokabularer), hvorfor sprogbrugen er lidt misvisende. Jf. uniform titel.

Synonymer:

konventionelle data  [conventional data]

vedtagne data

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Informationsbegreber

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  08.09.2018