Ordbogsopslag

materialevalgspolitik  [collection development]

Opretholdelse og udbygning af et biblioteks samlinger hvad angår at holde dem aktuelle, pålidelige og sammenhængende set i forhold til bibliotekets formål, brugere og ressourcer. Et dansk folkebiblioteks materialevalgspolitik skal være i overensstemmelse med Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven) og Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2005 om biblioteksvirksomhed, jf. alsidighedskrav, aktualitetskrav, kvalitetskrav.

Synonym:

bestandsstyring

Klynge:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Sidst ændret:  08.11.2014