Ordbogsopslag

kritisk teori  [critical theory; Frankfurt School]

En strømning, der er opstået uden for BDI, men som også har tilhængere i BDI. Som tilgang til BDI er kritisk teori karakteriseret ved at interessere sig for fagets samfundsmæssige funktioner og undersøge hvilke interesser, der er på spil og varetages, jf. kritisk medie- og informationsvidenskab, marxisme og socialkonstruktivisme. Kritisk teori bygger på erkendelsesteori der er beslægtet med hermeneutik og pragmatisme. Jf. kritisk.

Klynger:

BDI-teori

Information og samfund

Sidst ændret:  14.09.2015