Ordbogsopslag

jordebog  [court roll; urbarium]

Historisk begreb: Middelalderlig fortegnelse over og beskrivelse af faste ejendomme, af hvilke en person eller en institution oppebærer indtægter på egne eller på andres vegne. Efter enevældens indførelse i Danmark erstattedes jordebøger af matrikler, jf. matrikel1.

Klynge:

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  16.04.2016