Ordbogsopslag

ideologikritik  [ideology critique]

Begreb, der især anvendes om påvisning af ideologiske træk i positivistisk videnskab (med dens videnskabelige metode og videnskabsteori), der forstår sig selv som ikke-ideologisk, neutral og objektiv. Jf. bias, kritisk teori, videnspolitisering og samfundskritik.

Klynger:

Information og samfund

Videnskab

Sidst ændret:  01.05.2017