Ordbogsopslag

førsteforfatter  [first author]

Den forfatter som nævnes først på titelblad eller lignende.. Forfatteres rækkefølge på videnskabelige artikler angiver normalt deres relative betydning (bidrag til pågældende artikel), således at den, der har den største del af fortjenesten er nævnt først. Nogle gange anvendes en alfabetisk orden. Jf. delt forfatterskab

Synonym:

første forfatter

Klynger:

Bibliometri

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  18.03.2014