Ordbogsopslag

dubletpost  [duplicate record; duplicate bibliographical record]

I en database: En registrering af et allerede registreret begreb eller materiale i en ny post. Jf. redundans. Se også: dubleteliminering og parallelpublicering.

 I bibliografiske databaser som fx DanBib2 kan dobbeltposter skyldes registrering efter forskellig katalogiseringspraksis.

Synonym:

dobbeltpost

Klynge:

Databaser

Sidst ændret:  05.04.2016