Ordbogsopslag

dokumentrepræsentation  [document representation]

Nedfældet eller afbildet gengivelse af information om et dokument, som er væsentlige for at vurdere dettes relevans i en given sammenhæng og/eller for med et søgesystem at fremskaffe dokumentet.

I en dokumentrepræsentation indgår sædvanligvis en bibliografisk beskrivelse, men der er ofte tillige tale om en emnebeskrivelse og et abstract. Også citationer kan opfattes som dokumentrepræsentationer. Dokumentrepræsentationer optræder fortrinsvis som indførsler i bibliografier, kataloger eller databaser, og betragtes som stedfortrædende for selve dokumentet. Med fremkomsten af digitale dokumenter kan grænsen mellem selve dokumentet og dets repræsentation være flydende, bl.a. fordi dokumentet kan indeholde sine egne metadata. Jf. bibliografisk post og surrogatpost.

Klynger:

Indeksering

Informationsbegreber

Metadata og katalogisering

Referater

Sidst ændret:  21.11.2012