Ordbogsopslag

depotbibliotek1  [repository library]

Fælles magasinbibliotek som har til opgave at opbevare og evt. omfordele mindre kurant litteratur fra bibliotekernes samlinger.

 Eksempelvis Folkebibliotekernes Depotbibliotek oprettet i 1968 og indlemmet i Statsbiblioteket i 1998 under navnet Depotbiblioteket. (Fra 2007 kaldes ordningen Statsbibliotekets e-depot, jf. depotfunktion).

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  01.12.2014