Ordbogsopslag

bibliografisk dataelement  [bibliographic data element]

Ord eller forbindelse af ord og/eller af tegn, der giver en enkelt bibliografisk oplysning.

Dansk standard3 for elektronisk kommunikation af bibliografiske dataelementer (ved fjernlånshenvendelser, ved udveksling af data om nyerhvervelser, ved informationssøgningsprocesser, ved udlån2 og ved udveksling af katalogisering2 og metadata) er: DS/ISO 8459:2009.

Synonym:

dataelement  [data element]

Klynge:

Bibliografibegreber

Sidst ændret:  07.08.2012