Ordbogsopslag

boglig viden  [book-based knowledge]

Viden (og kundskaber) som er erhvervet ved læsning af bøger, artikler og andre tekster, fx i et akademisk miljø. Se også: teoretisk viden.

Synonymer:

boglige kundskaber

papirbaseret viden  [paper based knowledge]

Klynge:

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  19.03.2016