Ordbogsopslag

arksignatur  [signature]

Taltegn eller bogstaver trykt på den eller de første højresider af hvert trykark i en bog til angivelse af arkenes rette rækkefølge, og (før ca. 1800) også som hjælp til bogbinderens korrekte falsning af hvert ark.

Synonym:

signatur2

Klynger:

Bog

Typografi

Sidst ændret:  06.05.2012