Ordbogsopslag

almene underdelinger  [common subdivisions; common isolates]

Hjælpetabeller over almene begreber, fx for tid og sted, med tilhørende notationssymboler i facetterede og delvis facetterede klassifikationssystemer. Ved klassificering efter sådanne systemer udtrykkes et dokuments emner i et klassemærke dannet af notationssymboler fra hovedtabellerne, efterfulgt af notationselementer fra hjælpetabellerne i en foreskreven rækkefølge (stramt facetteret) eller uden foreskreven rækkefølge (frit facetteret). Jf. underdeling.

Klynge:

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  25.01.2014