Ordbogsopslag

standard3  [standard]

Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, retningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng. Se også: biblioteksstandard, ISO, CEN og Dansk Standard.

 En dansk standard bærer betegnelsen DS, en international standard betegnelsen ISO, i begge tilfælde efterfulgt af et løbenummer og en titel.
 En standard er omfattet af Ophavsretsloven. 
 Kulturstyrelsen koordinerer dansk deltagelse i standardiseringsarbejde indenfor biblioteksområdet, se biblioteksstandard og ISO TC 46.

Klynger:

!Term i arbejde (bh)

Publikationstyper

Sidst ændret:  07.10.2017