Ordbogsopslag

note  [note]

(1) Generel betydning, især i uformel kontekst: en kort tekst som man skriver ned, ofte til eget brug, fx i en lommebog (notesbog), evt. dagbogsnotater eller formuleringer og ideer der senere skal bearbejdes. Se også: forskningsnotesbog.

(2) I publicerede værker (fortrinsvis faglitteratur, især videnskabelige afhandlinger og politiske dokumenter): Supplerende oplysninger eller kommentarer, herunder bibliografiske data. Noter er ofte nummererede. Se også: notabene og teksthenvisning.

 En note der er adskilt fra den løbende tekst kan efter placering være fodnote, marginalnote eller slutnote.

(3) I bibliografier, indeksværker og kataloger: Oplysninger der ikke fremgår af de nøgne bibliografiske data, jf. nøgen bibliografi (modsat: annoteret bibliografi), dvs. indholdsbeskrivende, forklarende, eventuelt vurderende oplysninger. Se også: annotering og scope note.

Klynger:

Bibliografibegreber

Dele af dokumenter

Metadata og katalogisering

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  12.04.2018