Ordbogsopslag

NORDINFO  [NORDINFO; Nordic Council for Scientific Information and Research Libraries]

Historisk korporation: Nordisk samarbejdsorgan på BDI-området, oprettet 1977, nedlagt 2004, og finansieret under Nordisk Ministerråd. En fortsættelse af NORDDOK. Organets opgaver var at koordinere aktiviteter i de 5 nordiske lande, derunder relationer til den øvrige verden, at tage initiativer til udvikling på områder med behov for en samlet økonomisk indsats, samt at støtte projekter. Om den løbende virksomhed informeredes i tidsskriftet NORDINFO-Nytt.

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  12.01.2014