Ordbogsopslag

Katalogdataudvalget  [The Danish Catalogue Committee]

Nedsat af Biblioteksstyrelsen (nu Styrelsen for Bibliotek og Medier) i 1998 til at beskæftige sig med alle aspekter af biblioteksfællesskabets elektroniske kataloger. Udvalget afløser tidligere tilsvarende udvalg såsom Katalogdatarådet. Katalogdataudvalget er nu erstattet af Bibliografisk Råd (se http://www.bibliotekogmedier.dk/om-os/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/)

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  26.07.2015