Ordbogsopslag

I.D.É.  [IDE]

Historisk korporation: Institution hvis opgave var udveksling af statspublikationer med 7 lande (jf. offentlig publikation og udvekslingsordning) samt udveksling af dubletter og indkøb af danske bøger til fremme af dansk kultur i udlandet. Oprettet i 1945 som en selvstændig institution, og sorterede indtil 1993 under Rigsbibliotekarembedet, fra 1990 dog Statens Bibliotekstjeneste. Derefter blev I.D.É. overtaget af Det Kongelige Bibliotek, men ophørte med udgangen af 2000.

 Oprindeligt navn: Danmarks Institut for International Udveksling af Videnskabelige Publikationer:
 I.D.É. (også skrevet: IDE) er akronym for: Institut Danois des Échanges Internationaux de Publications Scientifiques et Littéraires

Synonymer:

Danmarks Institut for International Udveksling af Publikationer  [Danish Institute for International Exchange of Publications]

Institut Danois des Échanges Internationaux de Publications Scientifiques et Littéraires

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  02.05.2018