Ordbogsopslag

gratisprincippet  [principle of free access; no-charge principle]

Princip om adgang uden betaling til de offentlige bibliotekers samlinger. Omkostningerne ved bibliotekernes drift afholdes ifølge gratisprincippet over de offentlige budgetter. Gratisprincippet kan føres tilbage til den første amerikanske bibliotekslov fra 1848, i Danmark til Biblioteksloven af 1920. (Modsat: brugerbetaling og entré). Jf. open access og forretningsmodel. Se også: informationstilgængelighed, freeware, gratis læringsressourcer og gratisavis.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Information og samfund

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  22.08.2022