Ordbogsopslag

prækatalogisering  [cataloging-in-publication (am.); cataloguing-in-publication (brit.)]

Katalogisering2 på grundlag af spaltekorrektur eller præliminærsider. Den bibliografiske indførsel aftrykkes i publikationen, som regel på titelbladets bagside. Se også: forenklet katalogisering og bibliografisk niveau.

 Forkortes: CIP (som er engelsk forkortelse for: »katalogisering i publikationen«).

Klynge:

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  27.11.2019