Ordbogsopslag

nationallitteratur  [national literature]

Begreb der bruges fra ca. 1800 om en nations (skøn)litteratur, og som antages at repræsentere en nations særegne føle-, tænke- og udtryksmåde og udgøre dens litterære arvegods, jf. kulturarv. Begrebet er i dag problematiseret ud fra bl.a. et synspunkt om at en nations litteratur ikke primært udgør en nationalt afgrænset udvikling. Begrebet kan have større eller mindre relevans i forskellige faser af en nations udvikling. Se også: Dansk Nationallitterært Arkiv.

Klynge:

Værker

Sidst ændret:  07.12.2018