Ordbogsopslag

presselovgivning  [media legislation; act on media use]

Et lands lov1 (eller samling af love) der vedrører udgivelsen af aviser og andre periodiske skrifter (»pressen«), herunder trykkefrihed, ytringsfrihed og censur. Ved pressen forstås nu radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier, jf. medium2.

 I Danmark gælder Medieansvarsloven (tidligere: Lov om pressens brug) og Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Se også: Pressenævnet og ansvarshavende redaktør.

Klynger:

Information og samfund

Medier

Periodika

Sidst ændret:  08.05.2016