Ordbogsopslag

Slots- og Kulturstyrelsen  [Agency for Culture and Palaces]

Styrelse under Kulturministeriet oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af to eksisterende styrelser Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
Hjemmeside

 Heri er følgende før 2011 selvstændige styrelser indlemmet: Kunststyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Klynge:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  18.02.2016