Ordbogsopslag

biblioteksbesparelse  [library budget reduction]

Budgetreduktion af rådighedsbeløb på et eller flere biblioteker, fx på finansloven, ved vedtagelsen af kommunale budgeter eller ved nedprioritering på skoler, universiteter og andre institutioner. Se også: biblioteksdød, bibliotekssammenlægning og ressourceallokeringsmodel for biblioteker.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  19.03.2016