Ordbogsopslag

anglicisme  [anglicism]

Engelsk ord eller udtryk der optræder i et andet sprog, fx i dansk kontekst. Se også: fremmedord, låneord, lingua franca og sprogfejl.

 Tilsvarende kaldes brugen af tyske ord for germanisme.

Klynge:

Sprog

Sidst ændret:  19.03.2016