Ordbogsopslag

omklassifikation  [reclassification]

I bred forstand: Ændringer i videnskabernes klassifikation. I snæver forstand: Ændring af en samlings klassifikation fra eet system til et andet eller fra een udgave af et system til et andet. Se også katalogoverskæring.

Klynge:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Sidst ændret:  19.03.2016