Ordbogsopslag

førstehåndsberetning

En informationskilde som er udarbejdet af en person, der selv har oplevet det, der berettes om (et øjenvidne). Alt andet lige er en førstehåndskilde mere troværdig end en andenhåndskilde. Se også: autopsi, original og primærkilde.

Synonym:

førstehåndskilde  [first hand source]

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Arkiv og arkivering

Informationsbegreber

Sidst ændret:  08.09.2018