Ordbogsopslag

samlingsbind  [pamphlet volume]

Et bind indeholdende et antal pjecer eller andre småtryk1, evt. enkeltbladstryk, som er indbundet sammen. Er som regel uden et fælles titelblad og indholdsfortegnelse. Et samlingsbind kan også indeholde mindre håndskrevne og maskinskrevne dokumenter, jf. håndskrift2 og manuskript2. Et samlingsbind tilvejebragt af en bogbinder kaldtes i det 19. århundrede et knippebind. Se også: indbundet med og bind7.

Synonym:

knippebind

Klynge:

Bind

Sidst ændret:  16.07.2016