Ordbogsopslag

overkategorisering  [overcategorization; category clutter]

Tendensen til at klassificere et dokument i for mange klasser/kategorier af problematisk relevans.

Klynge:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Sidst ændret:  13.12.2017