Ordbogsopslag

dikotomi  [dichotomy; bifucate division]

Form for polytomi: Opdeling af et fænomen i to kategorier der gensidigt udelukker hinanden. Et Se også: tvedeling, ekshaustivitet, eksklusivitet, logisk division og trikotomi.

Klynge:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Sidst ændret:  22.04.2016