Ordbogsopslag

vidensted  [knowledge place]

Et sted, hvor viden findes og akkumuleres, fx biblioteker, kinesiske markedspladser, skoler, teatre. Se også erindringssted.

Synonym:

videnssted

Note til ovenstående term

angående stavemåde jf. videns-

Klynger:

Information og samfund

Informationskompetence og læring

Videnskab

Sidst ændret:  03.10.2015